hymenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pisane. Wenus feruje wyrok, że Kupido, nic dobrego, strzałami swojemi godzi w ludzi żonatych i w mężatki; na przyszłość ma się od takich wybryków wstrzymać, a jeżeli chce małżonkom przyświecać, to tylko hymenową pochodnią. Gdyby zaś Hymen w swoich celach jego strzał potrzebował, odmawiać ich nie ma prawa. Po tym wyroku obadwa razem odchodzą do swojej roboty na ziemię, i blisko Lwipola, na tern miejscu, „gdzie niekiedy on przedni poeta Simonides śpiewał,” bawiło się dwoje chłopiąt, Filemon i Zacharko, pasając koźlęta. Hymen i Kupido w ludzkiej po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.