hymn-pamflet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (1916-17), a zwłaszcza Obłok w spodniach (1915). Wtym poemacie miłosnym zespoliły się najistotniejsze dla twórczości poety nurty: pełen żaru, siły i niepokoju nurt liryczny, nurt społ. i filozoficzny. Silne tendencje satyryczne występują w cyklu hymnów-pamfletów z 1915: Hymn do sędziego, Hymn do uczonego, Hymn do obiadu. W latach I wojny świat. M. napisał szereg utworów o charakterze antywojennym, m.in. poemat Wojna i świat (1915-16), drukowany już po rewolucji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.