hymnograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na taki stan rzeczy złożyło się co najmniej kilka przyczyn, z których może najważniejsza to swoista „bariera”, jaką dla większości badaczy stanowiła dobra znajomość liturgiki oraz nierzadko uwarunkowane względami ideologicznymi (sic!) przekonanie o użytkowym (tj. liturgicznym, a nie literackim) przeznaczeniu utworów hymnograficznych, których (ewentualne) opracowanie miało być jakoby domeną osób związanych z hierarchią cerkiewną. Niezwykle skuteczna, jak się okazało, propaganda reżimu komunistycznego wymierzona w samą Cerkiew i działalność duszpasterskąjej kapłanów oraz trwale niszcząca zakorzenioną głęboko w kulturze narodu jego więź z religią prawosławną, nie mogła stwarzać odpowiedniego klimatu do badań naukowych w tym zakresie. Z ogromnym zatem zadowole...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gil, Dorota 1995. Serbska hymnografia narodowa, Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.