hypolimnion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) METALIMNION [gr.], termoklina [gr.], warstwa skokowa, pośrednia warstwa wód w jeziorze pojawiająca się w okresie letniego uw-arstwienia, między—»■ epilimnionem a —>■ hypołimnionem; obserwuje się w niej stosunkowo duży spadek temperatury (skok termiczny), spadek zawartości tlenu, jak też zazwyczaj i innych rozpuszczonych w wodzie jeziornej gazów i substancji; m. chroni hypolimnion przed przenikaniem znaczniejszych ruchów wody rozwijających się w epilimnionie (stąd jego znaczenie dla zjawisk fiz. i chem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.