iżewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już za carskich czasów było wiele. Pisałean w roku 1917 w liście z Głazowa do redakcji »Echa Polskiego« w Moskwie, że położenie jeńców-Połaków we wielu częściach Rosji przypomina piekło dantejskie, a gubernja wiacka jest dziewiątym piekła tego kręgiem. Istotnie, list pani Małachowskiej z Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny 'w Petrogradzie o jej odwiedzinach w lasach iżewskich — list rozpowszechniany w r. 1916 w odpisach wśród Polaków w Rosji — powinien być opublikowany wśród najbardziej wstrząsających dokumentów cierpień ludzkich z lal wielkiej wojny. Hekatomby jeńców na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.