iberyjsko-amerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pobożność iberyjsko-amerykańska ma wiele wspólnego z zabobonnością i magią. Cele takiej religijności sprowadzają się najczęściej do realizacji określonych potrzeb naturalnych, bądź osobistych czy rodzinnych, bądź to szczepowych czy narodowych. Tak dalece zanika powiązanie rytu z elementem etycznym, że częstokroć podejmuje się praktyki religijne dla osiągnięcia całkowicie zdrożnych celów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.