iberyjsko-baskijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Założyły one szereg miast portowych wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, w tej liczbie Tyr i Sydon zajęły miejsce naczelne; w czasach Hammurabiego rozproszyli się Semici po całym pobrzeżu Morza Śródziemnego, jako kupcy, wędrowcy, kolonizatorzy. Ci żeglarze semiccy nazywali się Fenicjanami. Osiedlili się w Hiszpanii, wypierając dawną iberyjsko-baskijską ludność i wysyłali ekspedycje poza cieśninę Gibraltaru. Również w północnej Afryce założyli kolonie. O Kartaginie, jednym z tych miast fenickich, będzie mowa później...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.