iberyjsko-insularny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jego rasami pierwotnymi są: nordyczna, iberyjsko-insularna, seweniolska, czyli zachodnia, wschodnia dynarska, czyli adriatycka i litoralna, czyli atlantycka. Pierwsze cztery w zupełności odpowiadają rasom J. K o 11 m a n n a. Rasami wtórnymi są zaś następujące: suonordyczna,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czekanowski, Jan 1967. Człowiek w czasie i przestrzeni, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.