iberyjsko-liguryjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Historia. W starożytności gr. Kyrnos, rzym. Corsica; początkowo zasiedlona prawdopodobnie przez plemiona iberyjsko-liguryjskie; ok. 565 p.n.e. Grecy z Fokai (Azja Mn.) założyli na wsch. wybrzeżu kolonię Alalię (rzym. Aleria), skąd 535 wyparli ich Kartagińczycy i Etruskowie; w poł. III w. zajęta przez Rzymian, K...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.