iblowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W prozie wznowień jest trochę więcej. Obok przedwojennego dorobku Adolfa Rudnickiego, zamieszczonego w tomie Młode cierpienia, opatrzonego nieco iblowską przedmową — Żywe 1 martwe morze, tzn. zawartość zbiorów Szekspir i Ucieczka z Jasnej Polany, najbardziej ważka artystycznie i moralnie, obok prozy Borowskiego i Nałkowskiej oraz poezji Różewicza, próiba wymierzenia sprawiedliwości ludziom Epoki Pieców. Tom...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.