ichtiofauna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z innych spraw związanych z fauną TPN należy wspomnieć o domniemanym wypadku wystąpienia u ryb (pstrągów) w Morskim Oku larwy przywry Diplostomum, powodującej „ślepotę ryb” (diplostomozę), co mogłoby zagrozić ichtiofaunie Białki. W specjalnie pobranej partii ryb, dostarczonej do badania w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, nie stwierdzono jednak obecności larwy przywry. Podobne badania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.