ichtiokol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z pęcherza pławnego ryb, tzw. ichtiokol, zawiera 0,35—0,45% glukozy i galaktozy. Wskutek obróbki cieplnej kolagen ulega denaturacji, przejawiającej się silnym skurczeniem włókna, zaś przy dalszym ogrzewaniu w wilgotnym środowisku następuje zniszczenie części wiązań sieciujących i peptydowych, co prowadzi do przemiany kolagenu w żelatynę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.