ichtiornis

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sida). Pośrednie stanowisko pomiędzy gadami i p. zajmują jurajskie praptaki Archaeornithes (—*■ archeopteryks); z okresu kredowego poznano kilkadziesiąt gatunków (—*■ hesperornis, ichtiornis); w starszym trzeciorzędzie różnorodność form p. zbliżona była już do dzisiejszej; z tego okresu poznano około 700 gatunków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.