iddingsyt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ryc. 93. Orientacja optyczna iddingsytu w porównaniu do orientacji reliktu oliwinowego W zachowanej pośrodku pseudomorfozy resztce pierwotnego oliwinu w przekroju (100) wrysowano orientację optyczną tegoż w celu ukazania zależności orientacji optycznej iddingsytu od orientacji macierzystego oliwinu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borkowska, Maria, Smulikowski, Kazimierz 1973. Minerały skałotwórcze, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.