idea-busola

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przechodzę do idei-busoli, do idei kierowniczej. Możeż nią być walka albo egoizm?... Egoizm indywidualny czy społeczny to przecie jest wada, to resztka zwierzęcości, a zaś walka między ludźmi jest nieszczęściem, jest zjawiskiem chorobliwym. Jakże więc można chorobę albo wadę czynić ideałem społecznym?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1970. Kroniki. T. 20, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.