idea-integracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 224 K. Popielski. Rola idei wiodącej w procesie integracji osobowości, „Sprawozdanie z Czynności Wydawniczej Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL" nr 2 (22/1) za rok 1973, s. 256 (253-258). Polemizując trzeba stwierdzić przydatność takiej ideo-logicznej integracji w ramach teorii terapeutycznych. W wymiarach ontologii taki proces ideo-integracji nie ma wartości, gdyż idee patologiczne również integrują jednostkę, jednak ku jakim celom? Popielski ten czynnik niemal personifikuje, choć w innych miejscach nazywa go mechanizmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Paszkowska, Teresa 2000. Integrująca rola słowa, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.