ideacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pragnienie, potrzeba ruchu i wypoczynku oraz napięcie seksualne. W porównaniu z metabolizmem podstawowym i witalnością ogólną, są to już bez wątpienia siły kierunkowe i oporowe, lecz i one ze swej strony służą za napęd — „paliwo” dla jeszcze bardziej wyspecjalizowanych energii: dla energii podstawowych wzruszeń, wśród nich przede wszystkim dla strachu, gniewu, radości i przygnębienią. Z nich drogą dalszych komplikacji kształtują się, poprzez nowe rodzaje oporów i sterowań, energie różnych namiętności i dążeń, mniej lub więcej „ideacyjnie” wyrażanych. Najbardziej złożonymi i trudnymi do ujęcia w postaci równoważników są wreszcie energie rozumu i osobowości: wyobraźnia, inteligencja, rozsądek; siły moralne przekonań, jakiejś wiary, sumienia, charakteru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1969. Sporne problemy psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.