idealista-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) współzależność i logika. Zdaniem E. Gilsona22 saltus mortalis, który rozbija idealizm, jest wcześniejszy niźli sama idealistyczna doktryna, która przez swą metodę może wszystko usprawiedliwić prócz samego właśnie idealizmu. Powód tego rozbicia nawet nie leży w teorii poznania, lecz w nastawieniu moralnym filozofa pozanającego. Idealista-filozof żąda od rzeczywistości, by się ona wytłumaczyła przed jego rozumem jako przed jej sędzią, podczas gdy realista tylko poznaje rzeczywistość i w poznaniu z nią uzgadnia się, zdając sobie sprawę, że nie jego poznanie jest miernikiem rzeczy, lecz rzecz wyzwala poznanie i jest jego miernikiem. W realistycznym prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995a. Dzieła. T. 2. Realizm ludzkiego poznania, wyd. 2 popraw., Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.