idealista-ideolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krąg drugi pisarz wypełnił pionierską pracą Tadeusza, idealisty-ideologa, który pogrążoną w nędzy Galicję, ten „biedny, chory kraj bez mieszczaństwa, a więc bez handlu i przemysłu, wiekami gospodarowany przez uprzywilejowanych” (I, 21) pragnie „wydobyć z nicości”, dać mu podstawy rozwoju przez wydobycie jego naturalnych bogactw, nafty i później, węgla.10 I w akcji tej rozbija się o dwie czy raczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.