idealistyczno-heglowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z artykułów Marksa w ,,Rheinische Zeitung” wynika więc, że rozwijając koncepcje wypowiedziane po raz pierwszy w dysertacji doktorskiej, bada on stosunek filozofii do rzeczywistości społecznej, przeciwstawia filozofię religii, interpretuje w sposób rewolucyjno-demokratyczny zadania filozofii, jej stosunek do praktyki społecznej. Wyjściowe stanowisko Marksa wciąż jeszcze ma charakter idealistyczno-heglowski. Trzeba jednak bardziej konkretnie określić specyficzne cechy tych idealistycznych poglądów. Jak już podkreślaliśmy wyżej, samowiedza z punktu widzenia Marksa nie przeciwstawia się rzeczywistości jako zewnętrzna siła, lecz pozostaje z nią w jedności, dostosowuje się do jej duchowej natury. „Dla inteligencji [słowem tym Marks...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.