idealistyczno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sam je tworzy. Dlatego pierwszym przysługuje stałość i wyrazistość, podczas gdy drugie są mgliste i chwiejne. Subiektywno-idealistyczna teza okazała się więc składnikiem idealistyczno-obiektywnego systemu, ale na dalsze losy filozofii oddziałał B. głównie jako twórca idealizmu subiektywnego, szczególnie swoją krytyką pojęcia substancji, idei ogólnych, jakości pierwotnych, inspirując późniejsze kierunki idealistycznego erapiryzmu, jak np. empiriokrytycyzm czy neo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław (red.) 1971. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.