ideo-afektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słowo bowiem wypowiedziane przez rozmówcę staje się jakby kontrechem w nas samych. Na skutek tego zajmujemy spontanicznie postawę obrony własnego systemu myślowego, wciąż tkwiąc we własnym schemacie myślowym i we własnym stanie afektywnym, towarzyszącym temu schematowi. I zdarza się, że nawet ludzie o wysokich skądinąd walorach etycznych, nie wyzbywając się mechanizmu działania stanów ideo-afektywnych, dorabiają do tego stanu własną „logikę”, przekonując z kolei i utwierdzając samych siebie; stają się nieprzejednani, niezdolni do prawdziwego zrozumienia rozmówcy i w konsekwencji do prawdziwego dialogu (...)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.