ideolog-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wą struktury świadomości społecznej. Ideologia jest to całościowy system poglądów na przyrodę, społeczeństwo i człowieka, dyskursywnie formułowany i świadomie wyznawany przez masy ludzi jako ogólna motywacja ich społecznych poczynań, instrument koordynacji ich działań, sztandar ruchów społecznych. System ten jest opracowywany przez specjalizujących się w tym ideologów-intelektualistów, i to opracowyi° Wprowadzenie nazwy „ideologia” przypisuje się francuskiemu filozofowi Destuttowi de Trący...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1975. Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.