ideologiczno-metodologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawozdanie z działalności podsekcji klinicznej złożył prof. Zawadowski. Na wstępie podkreślił on, że jakkolwiek na ostatnich zjazdach naukowych hasła i idee kongresowe poruszano w specjalnych referatach, to jednak dyskusje nie były wyczerpujące. Należałoby z tego wnioskować, że teren nie jest jeszcze przygotowany i że przyswojenie przez polski świat naukowy materialistycznych podstaw ideologiczno-metodologicznych wymaga pewnego czasu. Należy usilnie dążyć do tego, by cele i idee kongresowe wszędzie dotarły i wszędzie znalazły zrozumienie. Istnieją silne tendencje ze strony polskch klinicystów uzupełnienia braków znajomości literatury radzieckiej i usilna dążność rozszerzenia bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami medycyny radzieckiej. Należy jak najprędzej usprawnić dopływ i rozdział radzieckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.