idiomatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poprzedza z reguły wszystkie pozostałe wykłady tego cyklu2. Wykład ten zatem nie tylko „wprowadza językoznawstwo do głów słuchaczy”, jak mawiał Baudouin de Courtenay, ale też wprowadza słuchaczy we wszystkie dalsze dyscypliny lingwistyczne,’ jest to rzecz bardzo ważna zarówno ze względów teoretycznych w sensie ogólnego rozumienia wszystkich szczegółowych zagadnień tych nauk, jak i ze względów praktycznych, ponieważ później nie trzeba już za każdym razem objaśniać od nowa, co to jest synonimika i homonimika, toponomastyka i onomastyka, terminologia i idiomatyka; co to są spółgłoski zwarte i szczelinowe, co to jest asymilacja i dysymilacja, epenteza i proteza, fonemy i ich warianty; co to są środki gramatyczne, znaczenia, kategorie i formy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicka, Halina (red.) 1953. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Zbiór artykułów z czasopiśmiennictwa radzieckiego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.