ikawizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowe wyniki w badaniach nad ikawizmem małoruskim Wyjaśnieniu małoruskiej zmiany ps. o, e w zgłoskach zamkniętych w kierunku i, np. bib, sil, pic i t. p., poświęciła specjalną pracę Ołena Kuryło : Cnpoóa noHCHHTH npouec 3Mimi o e b hobhx 3aKpnTHx CK3aaax y niBfteHHiu rpyni yKpamcbKHx ,n;ia;ieKTiB...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.