ikoniczno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ikoniczny (ikoniczno-akustyczny w filmie dźwiękowym, co na jedno wychodzi)? Ikoniczno-akustyczno-słowny? Ależ w filmie znów znakowe są tylko „ramy” kadru, nie zawartość. Ikoniczność znaku filmowego jest naturalna. Nawet znak słowny w filmowym ikonie jest przede wszystkim cechą fizyczną wypowiadającego się człowieka: jego głosem, dykcją, jego gestem; cechą istoty mówiącej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jackiewicz, Aleksander 1975. Antropologia filmu, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.