illuzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na pracę, na moralność. Gdy w miarę postępów gospodarki komunistycznej na Syberji kraj pogrążał się w otchłani zbiedzenia i głodu, gdy urzędowe deputaty żywnościowe i publiczne jadalnie sowieckie stawały się coraz niklejszą illuzją, gdy praca w instytucjach sowieckich zamiast środka utrzymania była już tylko czczą formalnością, a od uczciwego zarobku osobistego wciąż jeszcze odcinał każdego powszechny przymus do pracy rządowej, z konieczności rozwinęły się do niebywałych rozmiarów' kradzieże dobra rządowego w służbie z jednej strony, najniezdrowrsza w świecie tajna spekulacja z drugiej, i obie te praktyki rosyjskie przerażająco się rozpowszechniły wśród naszych wiarusów. Sam pamię...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.