iloczynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowany z przerzutnika asynchronicznego P z wejściami o oddziaływaniu poziomem oraz z bramek iloczynowych. Informacja wejściowa jest wprowadzana do przerzutnika asynchronicznego wyłącznie w koincydencji z przebiegiem zegarowym, a więc tylko wtedy, gdy na wejściu zegarowym c poziom sygnału odpowiada wartości 1. 	Jak wynika z tablicy pracy przerzutników (podrozdz. 3.4), tą metodą można synchronizować jedynie przerzutniki typu D i RS...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.