imitatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ magia opiera się o przeświadczenie, o wyobrażenie jedności duchowej świata, o coś, coby można nazwać prawem sympatii w świecie, wielki etnolog angielski J. G. Frazer, autor gigantycznego, wielotomowego, raczej narosłego w tomy dzieła: The Golden Boug/T) spróbował ją określić nazwą magii sympatycznej (sympathetic magie). Jej szczególny, obchodzący nas tu przypadek stanowi magia imitatywna, naśladowcza. Opiera się ona o opaczne, ale zgodne z animistycznym poglądem na świat, raczej z animistycznym odczuciem świata prawo: podobne wywołuje podobne. Jeśli cały świat jest przeniknięty jednym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.