immatrykulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z innych miast ziem polskich ci byli immatrykulowani: z Krakowa, Piotr syn Wawrzyńca, Jakób syn Jana, Stanisław syn Hanusza Szolc; z Trzebnicy, Andrzej syn Idziego i Jerzy syn Idziego Mimer; z Gdańska, Stanisław syn Jana; z Elbląga, Tomasz syn Macieja; z Wrocławia, Dominik syn Jana; z Wieliczki, Stanisław syn Alexandra; z Samborza, Jan syn Stanisława; z Sieradza,- Andrzej syn Marcina; z Bystrzycy, Jan syn Jana; z Boniecka, Andrzej syn Jana; z Dobrzycy, Jan syn Jana; z Czarska, Jan syn Stanisława; z Gostynia, Mikołaj syn Michała; z Kazimierza, Mikołaj syn Stanisława; z Świdnicy, Maciej syn Jerzego; z Wschowy, Maciej syn Mikołaja; z Żegania,3) Krysztof syn Mikołaja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.