immunogenetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ważnym działem g., nie ze względu na metody czy zagadnienia, ale ze względu na obiekt, jest g. człowieka, w zakres której wchodzi m.in. ustalenie podstawy dziedzicznej różnych chorób dziedzicznych i nienormalności, badanie podstaw dziedzicznych zróżnicowania pod względem właściwości immunologicznych (immunogenetyka), a ostatnio także procesu mutacji genów u człbwieka. Wszystkie zdobycze z poprzednio wymienionych działów g. są obecnie szeroko wykorzy164 GENEWA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.