imperfektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych na -upoeamb, -cmeoeamb, -oearrtb. Otóż jeżeli czasowniki te mają akcent na ostatniej zgłosce bezokolicznika, to ich odpowiedniki prefiksalne często (choć nie zawsze) mają zarejestrowane „wtórne derywaty imperfektywne”, nawet wtenczas kiedy ich prefiks nie wnosi żadnego wyraźnego znaczenia „indywidualnego”, a więc kiedy te „wtórne derywaty imperfektywne” są faktycznie równoznaczne z odpowiednimi czasownikami bezprefiksalnymi. Jeżeli natomiast czasowniki omawianego typu mają akcent na jednej ze zgłosek poprzedzających -oe-, to przy czasowniku prefiksalnym z prefiksem bez wyraźnego znaczenia indywidualnego brak jest „wtórnego derywatu imperfektywnego”. Tak więc obok czasownika sadpanu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bo­­­­­­­­gusławski, Andrzej 1963. Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław : Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.