implantowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypadki nieudanych zabiegów w miarę ulepszania się techniki operacyjnej stają się coraz rzadsze. Bez wątpienia rozpoznanie powino być uprzednio ściśle ustalone (uprzednie badanie w uśpieniu). Nie ulega wątpliwości, że, jak o tym wzmianko* wał już H. H. Schmid, istnieje pewne niebezpieczeństwo implantowania endome* trium z endometriosis o charakterze guzów nowotworowych. Teoretycznie niebez* pieczeństwo to nigdy nie jest całkowicie wykluczone, chociaż dotychczas śród 2000 przypadków naturalnej enedometriosis stwierdzono zaledwie 7 niewątpliwych przeobrażeń rakowatych. Autor unika tego niebezpieczeństwa, poddając po żabie*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.