implementacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schemat blokowy tej realizacji jest podany na rysunku 3.39. Dla przedstawionego powyżej algorytmu jest stosunkowo łatwo znaleźć implementację maszynową. Wszystkie wymagane operacje są dokonywane na podziałach, mogą być więc realizowane za pomocą operacji na tablicach binarnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.