implementowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reguły integralności są ważnym składnikiem bazy danych. Oprócz tego, że przyczyniają się do zachowania ogólnej integralności danych, wprowadzają ograniczenia wymagane przez organizację, dla której baza ta jest projektowana. Jak już zdążyłeś zauważyć, reguły integralności gwarantują poprawność i spójność danych z punktu widzenia metod funkcjonowania obsługiwanej organizacji, wpływają na sposób implementowania gotowej bazy w programie SZRBD oraz na aplikację, która będzie ją obsługiwać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hernandez, Michael J. 2000. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, przekł. P. Nowakowski, wyd. 2, Warszawa : Wyd. „MIKOM”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.