indagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szego stulecia, Włodzimierza Majakowskiego i Bertolta Brechta. Realizuje go we wszystkich istotnych przekrojach ich twórczości: moralnym — przez odwrócone wartościowanie ewangelicznego etosu ubóstwa i pokory; historiozoficznym — przez indagowanie historii „pytaniami czytającego robotnika”; w sferze zagadnień formy wreszcie — przez odnajdywanie niekonwencjonalnych, brutalnych nazw dla najprostszych zjawisk, także przez otwarte nawiązywanie do konwencji i gatunków wypracowanych przez kulturę ludową bądź też świadome parodiowanie form i konwencji klasycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.