indyjsko-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kolej Warszawsko-Wiedeńska 439, zob. też Kasa chorych dla oficjalistów i służby niższej przy kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; Szkoły techniczne: Szkoła techniczna przy warsztacie Drogi Warszawsko-Wiedeńskiej i Bydgoskiej Koleje europejskie 454 Kolej europejsko-azjatycka (projekt) 281—82 Kolej Związku Wschodnio-Niemiecko-Reńskiego 439 Kolej żelazna podmorska między Anglią i Francją, zob. Tunele: Tunel Kaletański podmorski (projekt) Kolej indyjsko-angielska 281, 454—55 Kolej Środkowo-Azjatycka 454 Kometa 28, 331 Komis, zob. Domy komisowe i handlowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.