indywidualistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do krajów o niskim stopniu municypalizmu należą jeszcze Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które przekroczyły zaledwie pierwszy etap rozwoju. Stan ten należy tłumaczyć nietylko tern, że Stany są typowym krajem „self helpu“ indywidualistycznie pojmowanego. Sprawia to mniejsza stosunkowo urbanizacja kraju, pomimo istnienia wielkomiejskich kolosów, ograniczona władza miast w zaciąganiu pożyczek na inwestycje, a poniekąd korupcja w życiu publicznem. Niewątpliwie ważnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.