inferencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przejrzystość języków sformalizowanych pozwala na ścisłe badanie wynikania inferencyjnego i własności układów dyrektyw wnioskowania; badania te mogą opierać się wyłącznie na ustalonej strukturze składniowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suszko, Roman 1957. Zarys elementarnej składni logicznej. W sprawie antynomii kłamcy i semantyki języka naturalnego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.