infimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Var X wariancja zmiennej losowej X VarYs{£IA-E(.V)P} const stała — f + 1 dla *> 0 sgn at, sign x signum x sgn x — < 0 dla x = 0 (— 1 dla x< 0 oo nieskończoność tg 90° = oo sup fix) supremum (kres górny) funkcji fix) sup sinx= 1 inf fix) infimum (kres dolny) funkcji fix) inf sinx= —1 -* dąży do V*1/,. o liman, liman limes an lim (l+—\ = e TI—+OO nf lim fix) limes fix), gdy x dąży do a — l lim r = 3 A-l X~l x—*a \flx), Ay delta fix), delta y przyrost funkcji y /(jc) \x delta x przyrost zmiennej niezależnej x df po dx, f prim x — pochodna funkcji pierwszego rzędu d dwa / po dx kwadrat, / bis x pochodna drugiego rzędu of df po dx 8x pochodna cząstkowa V nabla ćx cy 8z grad;», prq> —► —► gradient fi, nabla fi —* gradient div a, V■ a dywergencja a — dywergencja rot a, T x a rotacja a — rotacja A delta, laplasjan, operator Laplace’a A=V* □ dalambercjan □ ■«A y -S-r c! et*...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.