infinitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) graficzna muzyka 35, 43. 78, 314 grafika akcyjna 86 grafika aleatoryczna 81-83 grafika ekwiwalentna 79-81 grafika funkcjonalna 83 grafika muzyczna 48, 53, 84-85,160,176, 193, 329, 347 grafika partytury 183 grafika wieloznaczna 83 grupowa technika 86—87, 198 happening 27, 87-89, 151, 325 harmonia tonalna 252 harmonika 118 harmonika calotonowa 25 harmonika funkcyjna 90 harmonika nowoczesna 89-91 harmonika tradycyjna 15-16, 25 heterofonia programów 30 homogeniczna muzyka 93 ilustracje muzyczne 34 improwizacja 19 improwizacja w jazzie 102 infinitywna muzyka 91-93, 134 indywidualizacja instrumentów 95 innowacje w muzyce 12 inspiracja w muzyce 199-200, 201 instrumentacja nowoczesna 93-96 instrumentalna muzyka 51, 136, 235...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.