informacyjno-instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rec. 2, 86, 1678-1679, 1730 Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu 2852 — do szkolenia zaocznego w zakresie bezpieczeństwa pracy 1902 — dyskusyjne i wnioski z konferencji naukowo-gospodarczej 216 — informacyjno-instruktażowe z zakresu organizacji i technicznego normowania pracy 217 — V/X1 Kongresu Z w. Zaw. 3309...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frank, Zofia, Kroczakowa, Sabina (oprac.) 1967. Bibliografia ekonomicznych i społecznych zagadnień pracy. Piśmiennictwo polskie 1962, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.