informacyjno-rozpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przestępczości. Analiza czynności śledczo-operacyjnych jest obejmowana zakresem nauki kryminalistyki,76 w której akcentuje się, że materiały zgromadzone w drodze czynności operacyjnych (głównie wywiadu i obserwacji) nie mają wprawdzie charakteru procesowych środków dowodowych, ale ich faktyczne znaczenie dla oficjalnego śledztwa jest niezaprzeczalne, ponieważ daje możliwość prawidłowego poznania sprawy i rozeznania w sytuacji oraz właściwego ukierunkowania działań.77 Metody pracy taktyczno-operacyjnej organów ścigania są różnorodne; wystarczy tu wskazać np. rejestrację informacyjno-rozpoznawczą, wywiad, inwigilację, obserwację, pościg, zasadzkę, wykorzystanie psa służbowego, tzw. rozpytywanie i inne.78...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Stanisław 1996. W świecie występku i zbrodni. Z dziejów przestępczości i jej zwalczania, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.