informatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) analizatory. Przez analizatory rozumiemy wszelkiego rodzaju u Termin wprowadzony przez czasopismo „Entreprise” (franc. — informatique); połączenie słów: inform[acjal + [autolmatyka. „Dzięki informatyce w ciągu najbliższego dwudziestolecia będziemy świadkami drugiej historycznej rewolucji przemysłowej, której konsekwencje będą przynajmniej równie doniosłe, jak i pierwszej. I tak Jak poprzednio wszystko rozegra się w przedsiębiorstwach produkcyjnych”. Przedsiębiorstwo lat osiemdziesiątych, „Entreprise” z dnia 14 czerwca 1969, „Forum” nr 224...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sowa, Kazimierz 1972. Usługowe ośrodki obrachunkowe dla przedsiębiorstw, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.