innokolorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 124 Indeks hardomyślny 52 historycznoliteracki 80 hreczkosiej 17 hydraulikostatyka 4 hymnopis 22, 23 ichmość 12, 50 ideowo-wychowawczy 112 iledziesiąt 102 iloczyn 12 imionodawca 15 innobyt 66 * innokolorowy 12, 22 innoplemienny 30 innorasowiec 25 innostronny 36 innoziemiec 16 iskroman 113 jablkowozielony 58 jadłodajnia 78, 85 jadoleczny 17 jadonosy 27, 28 jajokrągły 89 jajonośny 99 jajowód 60 jamochłony 97 jasnogórski 90 jasnogórzec 36 jasnokościsty 100 jasnoniebieski 72, 78 jasnowid 44 jasnowidny 44, 45 jasnowidz 44, 95 jasnowidząco 44 jasnowidzący 44, 107 jasnowidzenie 44 jasnowidztwo 44 jasnowłosy 90 jasnozielony 37, 38, 78, 88, 100 jednobożeńczyk 85 jednocześnie 111 jednodwoilka 82 jednoimienny 12 jednolity 46 jednomlecznik 25 jednopowietnik 35 jednoprocentowy 90 jednoprzydrugość 54 jednoręki 52 jednorodny 49 jednoskorupowy 28 jednostajnieć 46 jednostajny 46 jednostrzyżka 25, 85 jednoszczepca 25 jednotonnie 43 jednotonny 43 jednotrójny 31, 32 jednowolca 25 jegomość 21 jejmość 21 jeżozwierz 83 języczno-gardzielowy 88, 109 języko-gardzielowy 88 językoznawca 24, 26, 105 językoznawstwo 25 jodłolbrzym 18 jugosłowiańsko-włoski 112 kaczkowobłękitny 88 *kamiennowęglowy 79 kanałwaga 52 kapelmistrz 53 karkołomny 34 karkopodniosły 79 karpkaraś 23, 26, 59, 65 karygodny 59 kasa-lisięga 51 kaszoparzyć 17, 92 kazichleb 61 kaziród 19 każdochwilowy 70 każdodniowy 12, 22, 36 kiedyiwdziej 33 kilkakilometrowy 12, 21 kilkakroć 31, 32 kilkałokciowy 21...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewiczówna, Irena 1951. Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba systematyki, Kraków : Wyd. Studium Słow. UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.