innowacyjno-archaiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W języku polskim badanej wielojęzycznej grupy lokalnej mamy do czynienia z następującym układem przyczynowo-skutkowym: sytuacja bilingwalna mowy jest przyczyną kontaktu językowego, ten zaś z kolei rodzi interferencje językowe, których wynik obserwujemy w mowie1  * * * * * 7. Cechy interferencyjne, defektywno-deformacyjne i innowacyjno-archaiczne8 powstają na wszystkich płaszczyznach opisu języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubisz, Stanisław (red.) 1998. Słowa w różnych kontekstach, Warszawa : Elipsa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.