innowierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pamiętnik zjazdu naukowego im. Jana Kochanowskiego (Kraków 1931), Pamiętnik kursu duszpasterskiego w sprawie sekciarstwa i innowierstwa (Poznań 1931), Księga Polsk. Tow. Filozoficznego we Lwowie (Lwów 193O, Księga ku czci Wacława Sobieskiego (Kraków 1932), Studia Lwowskie (Lwów 1932), La Pologne au 7-e congr&s intern, des Sciences historiques (Warszawa 1933), Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuch. Uniw. Ste...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.