instrukcja-program

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żym stopniu na niemieckiej myśli pedagogicznej wychowani dostrzegali fałszywość teorii kształcenia formalnego, a nawet dojrzeli w niej elementy reakcyjne, gdyż szkoły, pracujące zgodnie z założeniami tej teorii „nie wywierały żadnego wpływu na familijne — domowe, rolnicze, przemysłowe życie ludu“. Wprowadzony w roku 1836 do szkół pruskich regulamin (instrukcja-program) nauczania w szkołach elementarnych bazował na kształceniu formalnym. E. Estkowski na łamach „Szkoły Polskiej“ tak pisze: „Pytam się teraz, czy trzymając się nauczyciel takich regulaminów nauczyć zdoła dzieci czegoś pożytecznego; czy w tym labiryncie zorientować się potrafi; czy mu to służyć może za praktyczne wskazówki do wpływania na życie ludu, do podniesienia rolnictwa, do wprawienia młodzieży od samego początku w7 gospodarską pracowitość, wr przezorną oszczędność i rządność. Czy taką nauką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.