instruktażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cyjną. „Turystyka“ rozważała zadania nowej turystyki, wnosząc wiele ciekawych myśli do sprawy struktury organizacyjnej nowego Towarzystwa (nr 5/1950 i 6/1950), zastanawiała się nad właściwym kierunkiem w turystyce wodnej, poświęcając zagadnieniom wodnym cały numer (4/1950), wypowiadała się o planie wydawnictw turystycznych (nr 2/1951), nakreślała nową treść krajoznawstwu w osobnym, bardzo ciekawym, instruktażowym numerze (5/1951), dała przegląd osiągnięć turystyki wysokogórskiej na Śląsku (nr 8/1951), poruszała wreszcie nalacą sprawę map turystycznych (w nr 9/19511...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.